Quản lý bệnh hại trên Lúa

Bệnh hại: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, cháy lá do vi khuẩn… Đây là những căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của cây lúa.

Trên từng giai đoạn của lúa:

  • Giai đoạn Lúa đẻ nhánh
  • Giai đoạn lúa làm Đòng
  • Giai đoạn lúa chuẩn bị trổ
  • Giai đoạn lúa trổ điều và Chín

Với hai hoạt chất chiếc xuất từ thực vật là Berberine CloritTanin sẽ cắt đứt tức thời nguồn bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra và rất an toàn cho lúa trong quá trình xử lý bệnh (không gây nóng lúa làm nghẻn đòng hay vàng lá..)

Do là sản phẩm sinh học nên rất thân thiện với môi trường và người sử dụng. Đặc biệt không ảnh hưởng dư lượng thuốc BVTV trên nông sản do đó rất thích học cho việc canh tác lúa an toàn, lúa sạch và trên vùng trồng lúa tôm.

Liều lượng sử dụng: 100cc/ Bình 20 lít.

Đánh giá