Mô hình dùng R1 và Vacin 1 trên lúa

Nông dân: Nguyễn Văn Cho
Địa chỉ: Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang
Giống lúa: OM 5451

Với sp R1 được dùng để trộn với phân bón:

chai vtc r1

  • Lần 1 từ 12 Ngày sau sạ: liều dùng 45/cc cho heta
  • Lần 2 từ 23 Ngày sau sạ: liều dùng 45/cc cho heta

Lần 1 từ Đón đòng liều dùng 45/cc cho heta

Và sử dụng Vacin 1 để ngừa bệnh đạo ôn giai đoạn lúa 25 ngày sau sạ liều 50cc/ bình 25 lít

vtc vacin 1

Giai đoạn đón đồng: phòng trị các loại bệnh trên lúa Đạo ôn lá, cháy bì lá, vàng lá, khô vằn.. bằng Vacin 1 liều lượng 100cc/bình 25 lít
Giai đoạn trước trổ: phòng trị các loại bệnh trên lúa Đạo ôn lá, cháy bì lá, vàng lá, khô vằn, lem lép hạt.. bằng Vacin 1 liều lượng 100cc/bình 25 lít
Giai đoạn lúa trổ điều: phòng trị các loại bệnh trên lúa Đạo ôn lá và cổ bông, cháy bì lá, vàng lá, khô vằn, lem lép hạt….. bằng Vacin 1 liều lượng 100cc/bình 25 lít
Giai đoạn đón đòng: phòng trị các loại bệnh trên lúa Đạo ôn cổ bông và lem lép hạt.. bằng Vacin 1 liều lượng 100cc/bình 25 lít

5/5 - (1 bình chọn)