TẦM NHÌN

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ việt nam ..Với đội ngủ trẻ tâm huyết, mong muốn phát triển công nghệ mới về ngành công nghiệp việt nam. Nền tảng vững chắc thương hiệu VTC đồng hành cùng bà con nông dân. Mục đích phát triển tăng năng suất và chất lượng sản phẩm trên lúa, hoa màu, cây ăn trái ….Sản phẩm hữu cơ 100% là chủ lực mang thương hiệu VTC.

SỨ MỆNH

Sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao,là sản phẩm tiên phong trong ngành Bảo vệ thực vật. Được công ty đặt trọn vẹn niềm tin và trở mục tiêu phát triển chiến lượt tạo nên thương hiệu VTC. Mong muốn bà con nông dân cả nước phát triển kinh tề bền vững trong ngành nông nghiệp Việt Nam và Hướng đến thị trường xuất khẩu trong tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  •  Uy tín
  • Tận tâm & Chuyên nghiệp
  •  Đổi mới & Sáng tạo
  •  Hiệu quả
  • Chia sẻ

TẦM NHÌN

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ việt nam ..Với đội ngủ trẻ tâm huyết, mong muốn phát triển công nghệ mới về ngành công nghiệp việt nam. Nền tảng vững chắc thương hiệu VTC đồng hành cùng bà con nông dân. Mục đích phát triển tăng năng suất và chất lượng sản phẩm trên lúa, hoa màu, cây ăn trái ….Sản phẩm hữu cơ 100% là chủ lực mang thương hiệu VTC.

SỨ MỆNH

Sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao,là sản phẩm tiên phong trong ngành Bảo vệ thực vật. Được công ty đặt trọn vẹn niềm tin và trở mục tiêu phát triển chiến lượt tạo nên thương hiệu VTC. Mong muốn bà con nông dân cả nước phát triển kinh tề bền vững trong ngành nông nghiệp Việt Nam và Hướng đến thị trường xuất khẩu trong tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

uy tín

Tận tâm & Chuyên nghiệp

Đổi mới & Sáng tạo

Hiệu quả

Chia sẻ