THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù là cá nhân hay nhân danh một tổ chức (“bạn”) và CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (“Công ty“, “chúng tôi“, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi“), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng https://vtcholdings.vn/ trang web cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối theo cách khác (gọi chung là “Trang web”). Chúng tôi được đăng ký tại Việt Nam và có văn phòng đăng ký tại 48 Đường 2B, KDC. Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM, Hồ Chí Minh Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN BỊ NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Vui lòng đảm bảo rằng bạn kiểm tra các Điều khoản áp dụng mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào được áp dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã biết và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản sử dụng sửa đổi nào của việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó. Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Trang web dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn sử dụng Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh chụp và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) đều thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Miễn là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web và tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập đúng cách chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ đúng sự thật, chính xác, cập nhật và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn không dưới 13 tuổi; (5) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Trang web; (6) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (7) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (8) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền xóa, lấy lại hoặc thay đổi tên người dùng mà bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng tên người dùng đó là không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

SẢN PHẨM

Chúng tôi cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của các sản phẩm có sẵn trên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật và chi tiết của sản phẩm sẽ chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi khác và màn hình điện tử của bạn có thể không phản ánh chính xác màu sắc và chi tiết thực tế của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và chúng tôi không thể đảm bảo rằng các mặt hàng sẽ có trong kho. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Giá cho tất cả các sản phẩm có thể thay đổi.

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi đồng ý các hình thức bên dưới của thanh toán:
Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý cập nhật nhanh chóng thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, phương thức thanh toán và ngày hết hạn thẻ thanh toán để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Thuế bán hàng sẽ được thêm vào giá mua hàng theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi giá bất cứ lúc nào. Tất cả các khoản thanh toán sẽ bằng VNĐ.
Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí theo mức giá có hiệu lực cho các giao dịch mua của bạn và mọi phí vận chuyển hiện hành, và bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã chọn của bạn cho bất kỳ số tiền nào như vậy khi đặt hàng. Chúng tôi có quyền sửa chữa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào về giá cả, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận thanh toán.
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua Trang web. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI

Vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi được đăng trên Trang web trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào.

CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.
Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:
 • Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa đảo, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
 • Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web có ý kiến ​​gièm pha, làm hoen ố, hoặc gây tổn hại theo cách khác.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia vào khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc các tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác và khai thác dữ liệu nào, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 • Cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 • Trừ khi có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web.
 • Sử dụng trái phép Trang web, bao gồm việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 • Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.